Notă de Fundamentare privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022