1. Începând cu luna mai 2013, primele 3 luni, concesionarul este scutit de la plata taxei de administrare, urmând ca diferenta de până la 24 de luni, respectiv urmatoarele 21 de luni, concesionarul achite 0,06 euro/mp/lună, fără TVA din această taxă. Din luna 25 si până la 49 de ani se va achita o taxă de 0,09 euro/mp/luna, fără TVA
  2. Scutiri de taxe şi impozite pe teren – valabile pentru concesionare.
  3. Posibilitatea ca după îndeplinirea, timp de 2 ani, a obligatiilor contractuale, investitorii să poată achizitiona parcelele care fac obiectul concesiunii, la un pret stabilit în urma procedurii de evaluare
    Parcul Industrial Hunedoara este unul dintre cele mai atractive parcuri industriale din tară în ceea ce priveste preturile oferite.