Anexa la adresa nr.21/09.01.2020

 

 

<PARC INDUSTRIAL HUNEDOARA >

                               RAPORT

 

privind activităţile desfăşurate în parcul industrial în anul 2019

 

 

1. Denumirea şi adresa locaţiei parcului industrial:

PARC INDUSTRIAL HUNEDOARA – HUNEDOARA , DJ 687 Nr. 2

 

2. Stadiul actual de dezvoltare al parcului industrial:

 operaţional -DA

 

 

 

3. Denumirea societăţii-administrator:

SC PARC INDUSTRIAL SRL

 

4. Clasificarea societăţii-administrator: mică

 

5.Activitatea principala a societatii administrator conform codificarii Rev.CAEN-

Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract(administrarea parcurilor industriale – 6832

 

6.Denumirea asociatilor:-Municipiul Hunedoara – 99,96%

                                      - Sindicatul Siderurgistul – 0,04%

 

7. Informaţii privind terenul aferent parcului industrial:

 

Denumire operator

 

Suprafaţa (ha)

Forma de utilizare: proprietate tabulară/ concesiune/ administrare folosinţă*)

Calitatea utilizatorului:

fondator /administrator/rezident*)

1.

Primaria Hunedoara ,SC Parc industrial srl

187866 mp

Proprietate tabulara

 

Drept de folosinta pe 49 ani

Fondator

 

administrator

 

 

 

 

2.

SC ASSA ABLOY SRL

38833 mp

 

Concesiune -36865mp

Proprietate -1968 mp

Rezident

3.

SC COLBER SRL

2033 mp

Propritate

Rezident

4.

SC VARION INVESTITII SRL

3700mp

Proprietate

Rezident

5.

SC GLIAL TEAM EXIM SRL

7781 mp

Propritate- 4000 mp

Concesiune-3781mp

rezident

6.

SC OPTICOM FIBER SRL

4000 mp

Concesiunar

rezident

7.

SC ANOROM SRL

3433 mp

proprietate

rezident

8.

SC BIVARIA GRUP SRL

3140mp

concesionar

rezident

9.

SC  VELO SPRINT SRL

1582 mp

Concesionar

rezident

10.

SC EUROVENUS SRL

22687 mp

concesionar

rezident

11.

SC ROREC SRL

2500 mp

concesionar

rezident

12.

 OPTICOM  FIBER SRL

4000mp

 

concesionar

 

 

 

rezident

13.

SC CLIMACOOL SRL

3070mp

2585 MP

Concesionar-

rezident

14.

 SC TERMOTEAM SRL

2366 mp

concesionar

rezident

 

 

15.

 SCKORB TRANS SRL

3269mp

concesionar

rezident

16.

 

 

 

Total (ha)

20,3 ha

 

 

Terenul are acces la**):DJ 687 Hundoara-Deva, E7

 

 

 

 

8. Suprafata administrata de societatea administrator este cea prevazuta in titlul de parc industrial -20,3ha

 

9. Suprafaţă disponibilă pentru localizarea unor operatori economici: 3,2 ha.

Grad ocupare teren-83.05%

10. Activitatea desfăşurată în calitate de administrator al parcului industrial în anul 2019:

 

10.1. Conform bilanţului contabil din ultimii trei ani, societatea administrator a înregistrat:

In anul 2019 profit – 208.793 lei       dividente catre UAT – 104.396 lei

în anul 2018 profit -162.584 lei        dividente catre UAT - 81.282 lei

în anul 2017 profit – 172.250 lei       dividente catre UAT – 86.125 lei

 

10.2. Administratorul se află în următoarea situaţie:

a) a fost declarat în faliment prin hotărâre judecătorească definitivă: nu

b) a fost divizat                                                                                             :nu

c) a fost dizolvat judiciar prin hotărâre judecătorească definitivă  -     nu

 

 

11. Ajutoare de stat/de minimis primite până în prezent şi furnizorii acestora:

- In modalitatea alocarii specifice in cadrul programului Parcuri Industriale-703.636 lei

- in baza OUG116/2000- 479.349,86 USD

Ajutor de stat/ minimis

Furnizor Primaria Hunedoara- scutire de la plata impozitelor pe teren si cladiri:

2009- 25,647 lei

2010- 27,478 lei

2011- 27,478 lei

2012- 28,524 lei

2013 -28,524 lei

2014- 26,424 lei

2015-  26,424 lei

2016 - 26,424 lei

2017 -26,424  lei

2018 – 26,424 lei

2019 – 26,424 lei

 

-          calculul facilităţilor prevăzute de Codul Fiscal şi Legea nr. 186/2013:

o    de care a beneficiat societatea administrator sau iniţiatorii parcului industrial;

o    de care au beneficiat firmele care îşi desfăşoară activitatea în parcul industrial, în măsura în care deţineţi informaţii.

-          calculul altor modalităţi de acordare (precizaţi actul normativ/programul de dezvoltare şi furnizorul):

o    de care a beneficiat societatea administrator a parcului industrial;

o    de care au beneficiat firmele care îşi desfăşoară activitatea în parcul industrial, în măsura în care deţineţi informaţii.

 

Beneficiar: ___________________________

 

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):

Anul n*):

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se specifică anul estimat):

 

Ajutor de stat/ minimis

 

Anul n*):

Furnizor

Baza legală

Modalitatea de acordare

Cuantum

(mii lei)

 

 

Exp:

-          scutire de la plata impozitului pe teren şi clădiri

-          împrumut nerambursabil......

 

 

 

 

 

Anul n+1:

Anul 2013

Furnizor

Baza legală

Modalitatea de acordare

Cuantum

(mii lei)

 

 

 

 

Anul 2017:

*) vor fi precizate informaţii specifice pe fiecare an în parte, de la obţinerea titlului de parc industrial/declarare prin hotărâre a Guvernului.

 

12.Contributia parcului industrial la Produsul intern brut al Romaniei, in anul 2019 este de 1.048.000 lei (calculata prin insumarea tuturor veniturilor)

 

 

13. Infrastructura de care beneficiază parcul industrial:

 

Reţele:

 

Observaţii

Energie electrică

da 

Retea interioara pt alim. Toate parcelele

Telecomunicaţii

da 

Telefonie si internet fibra optica

Gaze naturale

da 

Presiune redusa,Q= 400mc/h

Alimentare apă

da 

Presiune= 3bari,debit=20l/s

Canalizare

da 

Retea interioara cu bransament la canalizarea orasului

Drumuri

da

Drum de incinta L=1500m, l=9m, legat la DJ687 Hunedoara -Deva

Depozitare deşeuri

 nu

 

Altele (se vor specifica)

...

 

Alte lucrări:

 

 

Post transformare

da 

Statie elkectrica 6/0,4Kv- 1800Kva, statie electrica 6/0,4 Kv- -600Kva

Staţie epurare a apelor uzate

 nu 

 

Staţie pompare apă

 nu 

 

Parcare

da 

 

Altele (se vor specifica)

...

 

Servicii:

 

 

Hotel

 nu

 

Sală conferinţe

da

 

Spaţiu expoziţional

 nu

 

Bancare

 nu

 

Cabinet medical

nu

 

Management (pază, iluminare exterioară, curăţenie exterioară)

 

da

 

Altele (se vor specifica)

 

 

 

 

14. Lista agenţilor economici care activează în parcul industrial, la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2019):

 

Nr. crt.

Denumire

Clasificare întreprindere

microîntreprin-dere / mică / mijlocie / mare

Anul localizării

Descrierea activităţilor desfăşurate

(conform cod CAEN şi CPSA)

Nr. salariaţi**)

Ţara de origine a agenţilor economici *)

 

 

 

 

1.

SC ASSA ABLOY SRL

 

2007

Constructii metalice

385

Suedia

2.

SC COLBER SRL

 

2007

Componente electronice-3270

69

Italia

3.

SC VARION INVESTITII SRL

 

2006

Constructii metalice- usi garaj, jaluzele

30

Romania

4.

SC GLIAL TEAM EXIM SRL

 

2005

Productie tamplarie pvc.mobilier , constructii-4521

170

Romania

5.

SC  OPTICOM FIBER SRL

 

2018

CONF .fibre optice

30

Franta

6.

SC ANOROM SRL

 

2010

Tratamente de suprafata aluminiu

40

Franta

7.

SC BIVARIA GRUP SRL

 

2014

Productie echipamente medicale

In curs de construire hala de productie

Romania

 

 

8.

SC EUROVENUS SRL

 

2013

Productie si comert mobila

10 In curs de construire hala de productie

Romania

9.

 

SC ROREC SRL

 

2011

Reciclare deseuri electronice

8

Romania

 

10.

 SC KORB TRANS SRL

 

2018

Productie piese si componente auto

4 In curs de construire hala de productie

Romania

11.

SC CLIMACOOL SRL

 

2016

Componente pentru instalatii aer conditionat

12 In curs finalizare hala de productie

Romania

12

 SC TERMOTEAM SRL

 

2013

Constructii metalice

5 In curs de construire hala de productie

Romania

 

 

13.

SC  IT COMUNICATION SRL

 

2018

SERVICII IT

 8 Birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

14.

SC EXPLO ROMANIA SRL

 

2010

EXPLOATARE CARIERE

18 Birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

15.

SC NODES INVEST SRL

 

2010

Imobiliare

2 Birou inchiriat in pavilionul administrativ

Franta

16.

SC ECO SID SRL

 

2018

IMOBILIARE

2 Birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

17.

SC ALOSCO  SRL

 

2016

 Transport marfa

 

44 Birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

 

18.

SC FINLEX SRL

 

2015

Comert rechizite

 3 Birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

 

19.

SC VELO SPRINTDIVERS SRL

 

2019

Servicii auto

 10 in curs de construire hala

Romania

 

Total operatori economici localizaţi în parcul industrial: 19

15. Efectivul salariaţilor în parcul industrial la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2019):

 

Societatea-administrator

(Nr. persoane)

3

Agenţii economici locatari în parcul industrial administrat

(Nr. persoane)

850

 

 

16. Armonizarea legislatiei in vederea atribuirii terenurilor in parcurile industriale care apartin domeniului privat al UAT- Legea 215 cu Codul civil

 

 

17. Declar pe propria răspundere că administratorul parcului industrial:   

a.) respectă şi monitorizează respectarea principiilor generale înscrise la art. 2 din Legea nr. 186/2013;

b.) efectuează selecţia rezidenţilor parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, în condiţiile regulamentului adoptat în acest sens;

c.) încheie contracte de administrare şi prestări de servicii conexe cu rezidenţii parcului, selectaţi potrivit regulamentului adoptat în acest sens;

d.) asigură rezidenţilor parcului dreptul de folosinţă asupra unităţilor care formează obiectul contractelor de administrare şi prestări de servicii conexe încheiate cu aceştia;

e.) asigură rezidenţilor parcului, inclusiv celor menţionaţi la art. 10 alin. (4) din Legea nr. 186/2013, dreptul de folosinţă asupra infrastructurii comune;

f.) efectuează lucrările şi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări, convenite, după caz, asupra infrastructurii parcului, astfel încât să asigure rezidenţilor parcului folosinţă normală asupra unităţilor, infrastructurii exclusive şi infrastructurii comune;

g.) încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilităţi, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicaţii, gaze naturale;

h.) elaborează strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial;

i.) asigură publicarea informărilor prin intermediul web siteului propriu şi al avizierului;

j.) gestionează fondurile financiare obţinute din activitatea de administrare a parcului industrial, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial;

k.) atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la orice instituţie de credit în scopul finanţării ori cofinanţării, după caz, a oricăror proiecte investiţionale de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial (pentru acest punct, vor fi comunicate, sub semnătura reprezentantului legal, informaţii fără caracter confidenţial, privind opţiunile societăţii administrator);

l.) atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la investitori privaţi prin emisiune de obligaţiuni, în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare privind societăţile comerciale (pentru acest punct, vor fi comunicate, sub semnătura reprezentantului legal, informaţii fără caracter confidenţial, privind opţiunile societăţii administrator);

m.) colaborează şi cooperează cu autorităţile publice centrale şi/sau locale, interne şi/sau comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul parcului industrial, precum şi în scopul implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial;

n.) colaborează şi cooperează cu organizaţiile neguvernamentale, cu camerele de comerţ şi industrie şi, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial.

     De asemenea, declar pe propria răspundere că terenul parcului industrial nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, ipotecă, măsură asiguratorie sau procedură de executare silită, cu excepţia oricăror servituţi de trecere, precum şi a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituţiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite bancare contractate de către administratorul parcului, în vederea finanţării investiţiilor de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial.

 Reprezentantul legal al societăţii de administrare

Mihail Klusch

 

 

 

 

 

Contact

Persoană de contact

(funcţia în cadrul societăţii administrator)

Klusch Mihail- Administrator

 

Adresa de corespondenţă (poştală) a societăţii administrator

Hunedoara, DJ687 Nr.2- Parc industrial Hunedoara, jud.Hunedoara

Telefon

0354416553,0354416554,mob.0724332563

Fax

0354416555

e-mail *)

kluschmihai@yahoo.com,parcindustrialhd@gmail.com

Web site propriu:

www.pihd.ro

 

Pagina de web unde este publicat raportul privind facilităţile fiscale: