Hotărâre a Asociaților Parc Industrial S.R.L. nr.5 din 01.04.2020
de aprobare a Bilanț-ului pe anul 2019