Hotărâre a Asociaților Parc Industrial S.R.L. nr.4 din 01.04.2020
de cesiune a a 10 parti sociale pentru SC PRIM-TRANSPREST SRL Hunedoara