Hotărâre a Asociaților Parc Industrial S.R.L. nr.3 din 01.04.2020
de aprobare a noii organigrame