Hotărâre a Asociaților Parc Industrial S.R.L. nr.2 din 01.04.2020
de aprobare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2020