Hotărâre a Asociaților Parc Industrial S.R.L. nr.1 din 28.02.2020
de schimbare director si constituire Consiliu de Administrație